Акр

– единица площади в английской системе мер; 1 акр = 0,4047 га.